Fast Food

Fast Food

Prezzi

– Gyros (carne di maiale, insalata, pomodoro a fette, cipolla, tzatziki)

€ 5,80

– Tegia dog (wurstel, cipolla, peperoni, salse)

€ 4,50

– Tegia burger (hamburger, cipolla, pomodoro, salse)

€ 6,00

indietro